Superspecialisten op het gebied van arbeids-, medezeggenschaps-, pensioen- en privacyrecht.

- Rechtsgebieden die specialistische kennis vereisen.

Waarom SteensmaEven?

SteensmaEven bestaat uit ervaren advocaten met een heldere oplossingsgerichte aanpak. Wij zijn experts op ons vakgebied. Een duurzame relatie met onze cliënten staat bij ons voorop. Wij zijn er dan ook trots op met veel van onze cliënten al lange tijd samen te werken.

Onze mensen

Maak kennis met ons team
Team member
ALEXANDER STEENSMA
Partner en advocaat sinds 1988
Team member
ZEF EVEN
Partner en advocaat sinds 1998
Team member
LEONOOR SCHREUDER
Advocaat sinds 2007
Team member
PETRA PRUISSEN
Office Management
Team member
BARBARA FILIPPO
Partner en advocaat sinds 2010
Team member
CATHERINE JAKIMOWICZ
Partner en advocaat sinds 2000
Team member
NIKKI BAKKER
Advocaat sinds 2015
Team member
ANTON VAN LEEUWEN
Partner en advocaat sinds 1984
Team member
SHAMY SRIPAL
Advocaat sinds augustus 2023
Team member
LISETTE DE GOEIJ
Office Management

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht - Medezeggenschapsrecht - Privacyrecht - Pensioenrecht

Arbeidsrecht

Wij adviseren en procederen voornamelijk voor werkgevers. Wij richten ons onder meer op cao-recht, overgang van onderneming, stakingen, internationaal en Europees recht, individueel en collectief ontslagrecht, (versobering van) arbeidsvoorwaarden en arbeidsongeschiktheid.

Medezeggenschapsrecht

Wij treden op voor zowel ondernemingen als ondernemingsraden op het gebied van medezeggenschapsrecht. Zo begeleiden wij bijvoorbeeld ondernemers bij complexe veranderingsprocessen. Hoe ver gaat het informatierecht en heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij bijvoorbeeld de wijziging van een variabele beloningsregeling?

Privacyrecht

Wij adviseren en procederen over het privacyrecht. Wij ondersteunen bedrijven onder meer in de wijze waarop zij met gegevens van klanten en werknemers om kunnen gaan. Wat is er mogelijk? Waar liggen de grenzen? En wat zijn de gevolgen als regels niet goed zijn opgevolgd? Wij kunnen helpen bij het opstellen van policies die tailor made zijn. En begeleiden gesprekken met de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een vergunningtraject.

Pensioenrecht

Onze pensioenrechtspecialisten kennen het complexe pensioenstelsel en adviseren u graag bij pensioenvraagstukken. SteensmaEven treedt op voor werkgevers, ondernemingsraden, pensioenuitvoerders en gepensioneerden-verenigingen over bijvoorbeeld indexatie, taakafbakeningsvraagstukken, waardeoverdracht, de gevolgen van de IFRS-boekhoudregels, pensioenovereenkomsten, pensioenreglementen en uitvoeringsovereenkomsten.

Mediation

Mediation is manier van geschilbeslechting die in de praktijk niet meer is weg te denken. De inzet van de mediator is er op gericht om de communicatie tussen partijen te verbeteren, hun onderliggende belangen zichtbaar te krijgen en partijen te begeleiden bij het vinden van een acceptabele oplossing. De mediator stimuleert betrokkenen om zelf de creatieve bouwstenen daarvoor aan te dragen. Dit alles als alternatief voor een procedure bij de rechter, die vaak tijdrovend en kostbaar is.

Layer
Layer

Link met de wetenschap en de Erasmus Universiteit Rotterdam

SteensmaEven is nauw betrokken bij de wetenschap. SteensmaEven is Official Associate Arbeidsrecht van de Erasmus School of Law. Zef Even is hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij en andere kantoorgenoten geven college aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onze advocaten geven ook postacademisch onderwijs op tal van arbeids- en privacyrechtelijke onderwerpen. Wij publiceren regelmatig in juridische vakliteratuur. Wij zijn er van overtuigd dat uitsluitend uitstekende kennis van het recht ons in staat stelt u te voorzien van een goed en praktisch advies, waarmee u direct aan de slag kunt.

Trainingen

Onze advocaten geven vaak trainingen over diverse onderwerpen, zoals privacy op de werkvloer, medezeggenschap, dossieropbouw en overgang van onderneming. Wij verzorgen die trainingen voor onder meer HR-managers, HR-afdelingen en MT-leden, maar ook voor ondernemingsraden, advocaten, juristen en accountants. Uiteraard worden de trainingen afgestemd op uw organisatie.

Zaken of complexe vraagstukken houden geen rekening met landsgrenzen.

Internationaal

SteensmaEven heeft uitgebreide internationale ervaring en een groot internationaal netwerk. Bij zaken met een internationaal karakter wordt er altijd samengewerkt met vertrouwde en goed aangeschreven advocaten binnen en buiten Europa. SteensmaEven coördineert en behartigt uw internationale belangen en de diverse extern aangetrokken advocaten en adviseurs blijven van het begin tot het einde betrokken bij het proces om de kwaliteit te waarborgen.

Voldoet uw onderneming aan de wet?

Dit gaat om meer dan alleen het naleven van regels. Onze experts denken mee op strategisch niveau en ondersteunen u bij bijvoorbeeld het inrichten van een efficiënte onderneming die ‘compliant’ is. Denk bijvoorbeeld aan een quick scan van alle HR-, pensioen- en privacydocumentatie, maar ook aan een doelmatige indeling van uw bedrijf met het oog op toepassing van medezeggenschap, verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonden en toepasselijke cao’s.

SE-Papers

Een paper of blog betreft de stand van zaken op een bepaalde datum, en omvat geen volledige weergave van alle literatuur, wetgeving en/of jurisprudentie t.a.v. het desbetreffende onderwerp. Nieuwe rechtspraak of wetgeving kan tot veranderingen en/of nieuwe inzichten leiden. Bovendien hangen adviezen sterk af van de feitelijke omstandigheden van het geval. Wij kunnen ons voorstellen dat u bij een concrete casus contact met één van ons opneemt.

SE-Papers Archief