Image module

Shamy Sripal

Advocaat sinds augustus 2023

Shamy is sinds medio 2023 werkzaam bij SteensmaEven. Hij houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. In dat kader adviseert hij werkgevers en werknemers over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Shamy heeft de master Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Voor zijn overstap naar SteensmaEven, was hij aan diezelfde universiteit als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Arbeidsrecht. In die hoedanigheid coördineerde en doceerde hij het bachelorvak Arbeidsrecht.