Image module

Barbara Filippo

Barbara Filippo heeft Privaatrecht én Bedrijfsrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen is zij aan diezelfde universiteit (fulltime) werkzaam geweest als wetenschappelijk docent Arbeidsrecht. In 2010 maakte zij de overstap naar de advocatuur en trad zij bij SE in dienst. Barbara adviseert en procedeert sindsdien regelmatig in/over onder meer integriteitszaken, werkgeversaansprakelijkheid, cao-geschillen, reorganisaties, zaken waarin de toepasselijkheid van de regels bij overgang van onderneming ter discussie staat alsook in individuele en collectieve ontslagzaken ten behoeve van voornamelijk (grote) werkgevers. Zij is vanuit kantoor meermaals gedetacheerd geweest bij grote multinationals.

Barbara is naast haar werkzaamheden als advocaat nog steeds (parttime) verbonden aan de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit, waar zij in de minor Arbeidsrecht & Reorganisatie en de Master Bedrijfsrecht doceert over de arbeidsrechtelijke aspecten bij fusies, overnames en reorganisaties. Barbara is coauteur van het boek Arbeidsrecht & Reorganisatie van Boom Juridische Uitgevers. Verder geeft zij regelmatig cursussen en workshops.

CONTACT

Barbara Filippo heeft in het register van de Nederlandse orde van advocaten arbeidsrecht als rechtsgebied geregistreerd.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.