Image module

Prof. Mr. Dr. J.H. (Zef) Even (1976)

Partner en advocaat sinds 1998

Zef is sinds 1998 advocaat. Hij is medeoprichter van en partner bij SteensmaEven.

Zef werkt op alle belangrijke gebieden van het arbeidsrecht. Hij heeft een focus op Europees en collectief arbeidsrecht (collectieve arbeidsovereenkomsten / collectief ontslag / medezeggenschap). Hij heeft ruime ervaring met reorganisaties, corporate governance en overgang van onderneming.

Zef is hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn inaugurele rede in 2018 ging hij in op de potentiële spanning tussen de economische mogelijkheden die Europees recht bedrijven en werknemers biedt en de sociale bescherming die nationaal arbeidsrecht poogt te geven. Hij is in 2008 gepromoveerd op het gebied van grensoverschrijdende collectieve arbeidsovereenkomsten in Europa.

Zef geeft naast academisch ook postacademisch onderwijs, onder andere bij de Grotius Academie en de PALA. Hij geeft regelmatig lezingen over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen, binnen en buiten Nederland.

Zef is eindredacteur van het internationale tijdschrift European Employment Law Cases. Hij is redacteur van het Tijdschrift Arbeidsrecht in Context.

Zef publiceert regelmatig in arbeidsrechtelijke tijdschriften en boeken. Hij is onder andere co-auteur van het gezaghebbende handboek Arbeidsrechtelijke Themata. Zef werkt mee aan de invulling van het arbeidsrecht voor de toekomst door zijn bijdrage aan het Wetboek van Werk 2025. Hij was ‘national expert’ in het Europese rapport “Cross-border Collective Actions in Europe: A Legal Challenge” en heeft deelgenomen aan de evaluatie van de Wet Aanpak Schijnconstructies door middel van het schrijven van een deskundigenrapport ten behoeve van de Ministerie SZW.

Zef is bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten en van de European Employment Lawyers Association.

CONTACT

Zef Even heeft in het register van de Nederlandse orde van advocaten arbeidsrecht als rechtsgebied geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.