Catherine Jakimowicz(be√ędigd in 2002)


Recente opdrachten

  • Advisering van een Financiële Instelling bij het opstellen van Binding Corporate Rules (inclusief bijgaande documentatie waaronder het opstellen van de background paper
  • Het opstellen van een gedragsode, social media code, camera policy, pre-employment screening beleid, e-mail- en internetbeleid voor een energiebedrijf
  • Het opstellen van een uitvoerige privacy policy voor klanten en werkgevers voor een Financiële Instelling inclusief advies over het te volgen medezeggenschapstraject
  • Het adviseren en procederen over inzage procedures (artikel 35 Wbp)

Praktijk
Catherine heeft zich naast het arbeidsrecht, gespecialiseerd in het privacyrecht. Daarbij heeft zij veel ervaring opgedaan in de financiële sector. Zo heeft zij onder meer gewerkt aan het opstellen van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Zij heeft grote internationale projecten begeleid op het gebied van het privacyrecht en was binnen een groot internationaal advocatenkantoor verantwoordelijk voor de internationale privacy law practice group. Catherine heeft voor een periode van 4 jaar op detacheringbasis werkzaamheden verricht voor ABN AMRO Bank, waarbij zij heeft geholpen bij juridische, risk- en compliance gerelateerde projecten. Catherine is oprichter en bestuurslid (secretaris) van de Nederlandse vereniging voor privacyrecht. Zij publiceert over het arbeids- en privacyrecht en geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen op seminars.
 
Catherine studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2000 is zij advocaat en met ingang van 1 januari 2009 partner bij SteensmaEven.