Image module

Anton van Leeuwen

Partner en advocaat sinds 1984
Anton is vanaf 2004 actief op alle terreinen van het pensioenrecht. Hij treedt op voor werkgevers, ondernemingsraden, pensioenuitvoerders, gepensioneerdenverenigingen en belangenbehartigers in complexe zaken. Hij adviseert en procedeert onder meer over indexatiekwesties, wijziging van pensioenregelingen, de juridische gevolgen van liquidaties van pensioenfondsen, de al of niet rechtmatigheid van kortingen en de vraag of een werkgever al of niet onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Anton was deskundige op het gebied van het pensioenrecht tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer.

 

Anton publiceert regelmatig over pensioenrechtelijke onderwerpen. Ook is hij regelmatig spreker op symposia en doceert hij.

 

Anton studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1984 is hij advocaat en met ingang van 1 mei 2009 is hij werkzaam bij SteensmaEven. Tot mei 2009 was hij als partner werkzaam bij het Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Anton is daar in veel verschillende rechtsgebieden actief geweest. Hij is ook enige tijd in diverse managementfuncties bij Nationale-Nederlanden werkzaam geweest.

CONTACT

Anton van Leeuwen heeft in het register van de Nederlandse orde van advocaten arbeidsrecht als rechtsgebied geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.