Aandachtspunten bij het toekennen van (extra) vrije dagen aan werknemers

Aandachtspunten bij het toekennen van (extra) vrije dagen aan werknemers

Disclaimer

Een paper of blog betreft de stand van zaken op een bepaalde datum, en omvat geen volledige weergave van alle literatuur, wetgeving en/of jurisprudentie t.a.v. het desbetreffende onderwerp. Nieuwe rechtspraak of wetgeving kan tot veranderingen en/of nieuwe inzichten leiden. Bovendien hangen adviezen sterk af van de feitelijke omstandigheden van het geval. Wij kunnen ons voorstellen dat u bij een concrete casus contact met één van ons opneemt.