Barbara Filippo (be√ędigd in 2010)


Recente opdrachten
  • Advisering en ondersteuning in diverse grote en kleinere reorganisatietrajecten
  • Adviseren en procederen over wel/geen toepasselijkheid overgang van onderneming bij outsourcing, (her)aanbesteding en/of insourcing van activiteiten
  • Detachering bij een grote multinational actief in de hele keten van exploitatie van (olie- en gas)bronnen, raffinage en verkoop van de eindproducten benzine en diesel
  • Adviseren over en uitrollen van beleid op het gebied van de inhuur externen, de WAADI en de Wet Aanpak Schijnconstructies
  • Verschillende groot- en kleinschalige integriteitszaken
  • Begeleiden van en procederen in diverse ontslag op staande voet zaken
  • Procederen in cao-rechtelijke geschil met vakbonden
  • Diverse individuele ontslagprocedures bij de kantonrechter en het Gerechtshof in zowel d-, e-, g- als h-grondzaken 
  • Geven cursussen o.a. over het ontslaggrondenstelsel, dossieropbouw, overgang van onderneming, inhuur van externen en de daaraan verbonden risico’s, reorganiseren en de beëindigingsovereenkomst
Praktijk
Barbara houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Zij adviseert en procedeert regelmatig in individuele en collectieve ontslagzaken, integriteiscases alsook in werkgeversaansprakelijkheidsprocedures, zowel ten behoeve van werkgevers als van werknemers.

Barbara houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Zij adviseert en procedeert regelmatig over/in integriteitscases, cao-geschillen, werkgevers-aansprakelijkheidsprocedures, zaken waarin de toepasselijkheid van de regels bij overgang van onderneming ter discussie staat alsook in individuele en collectieve ontslagzaken ten behoeve van voornamelijk (grote) werkgevers. Zij is gedurende een groot deel van 2016 en een deel van 2017 vanuit SE gedetacheerd geweest aan een grote multinational ter ondersteuning van het vaste interne team aan arbeidsrechtspecialisten. Barbara studeerde zowel Privaatrecht als Bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2010 is zij advocaat bij SE. Voor haar indiensttreding bij SE was Barbara fulltime wetenschappelijk docent arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook nu is zij naast haar werkzaamheden bij SE nog parttime verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit, waar zij in de minor Arbeidsrecht & Reorganisatie en het Mastervak Fusies, Overnames & Reorganisaties doceert. Barbara is coauteur van het praktisch geschreven (hand)boek Arbeidsrecht & Reorganisatie van Boom Juridische Uitgevers, welk boek onder andere in het onderwijs op de Erasmusuniversiteit wordt gebruikt. Verder schrijft zij steeds de juridische signaleringen CAO-recht voor het arbeidsrechtelijke tijdschrift TAP. Zij publiceert ook regelmatig in andere arbeidsrechtelijke tijdschriften.