Anton van Leeuwen(be√ędigd in 1984)


Recente opdrachten

  • Adviseren en procederen over de afschaffing bijdrageregeling ziektekosten/ zorgpremie voor gepensioneerden
  • Advisering en procederen over de claim van enkele bedrijfstakpensioenfondsen dat werkgevers onder de verplichtgestelde regeling vallen
  • Adviseren en procederen over indexatiekwesties 

Praktijk
Vanaf 2004 ligt de focus van Anton’s  praktijk op het pensioenrecht. Hij is op alle belangrijke terreinen van het pensioenrecht actief en hij rekent werkgevers, gepensioneerdenverenigingen, pensioenuitvoerders en verzekeraars tot zijn cliënten. 

Anton publiceert regelmatig over pensioenrechtelijke onderwerpen. Ook is hij regelmatig spreker op symposia en doceert hij.

Anton studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1984 is hij advocaat en met ingang van 1 mei 2009 is hij werkzaam bij SteensmaEven. Tot mei 2009 was hij als partner werkzaam bij het Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Anton is daar in veel verschillende rechtsgebieden actief geweest. Hij is ook enige tijd in diverse managementfuncties bij Nationale-Nederlanden werkzaam geweest.    

anton.vanleeuwen@steensmaeven.com