Zef Even(be√ędigd in 1998)


Recente opdrachten

  • Procederen over uitleg sociaal plan
  • Adviseren en procederen over EU fundamentele vrijheden bij transnationale dienstverrichting
  • Adviseren over inrichting concern in verband met toepassing cao's
  • Adviseren outsourcing van ICT-afdeling, inclusief overgang van onderneming 

 
Praktijk
Zef werkt op alle belangrijke gebieden van arbeidsrecht, met een focus op Europees en  internationaal privaatrecht en collectief arbeidsrecht (collectieve arbeidsovereen-komsten / collectief ontslag / medezeggenschap). Hij procedeert regelmatig voor nationale en internationale bedrijven. Zef heeft gedegen kennis van reorganisaties, corporate governance en overgang van onderneming.

Zef is parttime werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en geeft academisch en postacademisch onderwijs. Hij geeft regelmatig lezingen over verschillende onderwerpen, binnen en buiten Nederland. Hij is in 2008 gepromoveerd op het gebied van grensoverschrijdende collectieve arbeidsovereenkomsten in Europa. Zef is redactielid van de juridische tijdschriften TAP en TAO en nationaal correspondent van EELC.

Hij publiceert regelmatig in arbeidsrechtelijke tijdschriften. Zef is auteur van het boek Reorganisatie en Ontslag, co-auteur van Arbeidsrechtelijke Themata en mede-redacteur van SDU Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Hij schreef het Nederlands internationaal privaat-rechtelijke rapport van het boek “Cross-border Collective Actions in Europe: A Legal Challenge”. Zef is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.  

Zef studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht en aan de Universiteit van Memphis. Sinds 1998 is hij advocaat en met ingang van 1 januari 2009 partner bij SteensmaEven. Tot 2009 was Zef advocaat bij een groot internationaal kantoor.