Wij
Alexander Steensma (advocaat sinds 1988)  
Alexander werkt veel voor Nederlandse ondernemingen met buitenlandse aandeelhouders, waarbij hij ervaring heeft opgedaan in het collectieve arbeidsrecht, vooral rond herstructureringen en de arbeidsrechtelijke uitwerking van overnames. Hij is ook betrokken geweest bij geschillen met een hoog reputatierisico. Alexander spreekt regelmatig op seminars en in het kader van post doctoraal onderwijs. Hij was jarenlang partner bij een groot internationaal advocatenkantoor.
 
Cathérine Jakimowicz (advocaat sinds 2000)
Catherine heeft zich naast het arbeidsrecht, gespecialiseerd in het privacyrecht. Daarbij heeft zij veel ervaring opgedaan in de financiële sector. Zo heeft zij onder meer gewerkt aan het opstellen van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het Protocol Incidentenwaarschuwings-systeem Financiële Instellingen. Zij heeft omvangrijke internationale projecten begeleid op het gebied van het privacyrecht en was binnen een groot internationaal advocatenkantoor verantwoordelijk voor de internationale privacy law practice group. Catherine heeft voor een periode van 4 jaar op detacheringbasis werkzaamheden verricht voor ABN AMRO Bank, waarbij zij heeft geholpen bij juridische, risk- en compliance gerelateerde projecten. Catherine is medeoprichter en bestuurslid (secretaris) van de Nederlandse vereniging voor privacyrecht. Zij publiceert over het arbeids- en privacyrecht en geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen.
Uitgebreid profiel en recent werk
 
  
Zef Even (advocaat sinds 1998)
Zef heeft ervaring in alle belangrijke gebieden van arbeidsrecht, met een focus op collectief arbeidsrecht en internationaal privaatrecht. Daarnaast heeft hij gedegen kennis van reorganisaties, corporate governance en overgang van ondernemingen. Zef is redacteur van toonaangevende arbeidsrechtelijk tijdschriften (TAP en TAO), is gepromoveerd op het onderwerp grensoverschrijdende CAO’s en is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zef heeft jarenlang gewerkt bij een groot internationaal advocatenkantoor.
 
 
Anton van Leeuwen (advocaat sinds 1984)
Anton is actief op alle terreinen van het pensioenrecht. Werkgevers, pensioenuitvoerders en gepensioneerden-verenigingen behoren tot zijn cliënten. Hij adviseert en procedeert onder meer over indexatiekwesties, wijziging pensioenovereenkomst, de juridische gevolgen van liquidaties van pensioenfondsen, de al of niet rechtmatigheid van kortingen en de vraag of een werkgever al of niet onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Anton was deskundige op het gebied van het pensioenrecht tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer. Tot zijn overstap naar SteensmaEven was hij partner bij een groot advocatenkantoor.
 
 
Barbara Filippo (advocaat sinds 2010)
Barbara houdt zich bij SteensmaEven bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, met een nadruk op integriteitszaken, ontslag op staande voet, reorganisaties en overgang van onderneming. Naast haar werkzaamheden op kantoor is zij al lange tijd verbonden aan de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit, waar zij over overgang van onderneming doceert in de minor Arbeidsrecht & Reorganisaties en over arbeidsrechtelijke aspecten bij een reorganisatie in het vak Fusies, Overnames & Reorganisaties van de master Bedrijfsrecht. Barbara is coauteur van het boek Arbeidsrecht & Reorganisatie en schrijft tevens de cao-recht signaleringen voor het vaktijdschrift TAP.
 
 
Nikki Bakker (advocaat sinds 2015)
Nikki heeft op de Erasmus Universiteit in Rotterdam Nederlands recht gestudeerd. Zij heeft in 2014 de master privaatrecht en de master arbeidsrecht afgerond. Na haar studie is zij als wetenschappelijk docent en als mede-master coördinator verbonden geweest aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Per 1 januari 2015 werkt zij als advocate bij ons op kantoor. Zij houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. 
 
  
Eva Poutsma (advocaat sinds 2017)
Eva heeft op de Erasmus Universiteit in Rotterdam Nederlands recht gestudeerd. Zij heeft in 2014 de master arbeidsrecht en in 2015 de master privaatrecht afgerond. Na haar studie is zij als wetenschappelijk docent en als mede-master coördinator verbonden geweest aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Per 18 augustus 2017 werkt zij als advocate bij ons op kantoor. Zij houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. 
 
Petra Pruissen en Lisette de Goeij
(office management)

Het operationele deel van ons kantoor scharniert om Petra Pruissen en Lisette de Goeij, met wie wij al jarenlang samenwerken. Zij zijn verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning en voor alles wat met de organisatie van kantoor te maken heeft.